آگهی

0

گرامی‌داشت علی اشرف درویشیان

جمعیت کردهای مقیم فرانسە کلیە دوستان و دوست داران ادبیات شورشگر و فرهیختگان آزادە را فرا می‌خواند کە روز یک‌شنبە دهم دسامبر ٢٠١٧ گردهم آئیم و خاطرە زندەیاد علی اشرف درویشیان را گرامی بداریم.
دهم دسامبر ٢٠١٧ – فرانسه – پاریس
AGECA – 177 rue de Charonne

0

غلامحسین ساعدی (1314  1364 / 1985  1936)

آذر ماه که آغاز می شود سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی را به همراه می آورد. در فرا رسیدن سی و دومین سالگرد درگذشت این نویسندۀ بزرگ ایران معاصر است که در ساعت 15.30 روز شنبه 27 آبان / 18 نوامبر بر مزار او در پاریس (قطعۀ 85، گورستان پر لاشز) گرد هم می آییم تا یاد بیدارش را گرامی بداریم.

0

فراخوان همگانی به یک نشست پالتاکی

پخش مستقیم پالتاکی بزرگداشت یاد جانباختگان خاوران های سراسر ایران از سوی جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران ـ شاخه بلژیک. 
سخنرانان: نسيم خاكسار ـ نويسنده و مرسده محسنى،  خواهر مجتبی محسنی یکی از جانباختگان در قتل عام  زندانیان سیاسی در سال ۱۳٦٧.
یکشنبه ۸  اکتبر ۲۰۱۷  ـ از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی در :
Asia and pacific ==>Iran ==> jonbesh jomhorikhahane demokrat wa Laic Iran

0

اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه روز همبستگی جهانیِ کارگر همراه با جزئیات برخی مراسم در شهرهای مختلف کانادا و امریکا

امسال در شرایطی اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر را برگزار میکنیم که در سراسرِ دنیا، انحصاراتِ جهانی و سرمایه هایِ مالی با توسل به ابزارهای گوناگونِ “قانونی” و اقتدارگرانه و در امتدادِ سیاستهایِ...