دموکراسی

0

در باره دمکراسی، فدراليسم و جمهوری

دکتر اسفنديار طبری  دمکراسی و جمهوری يکی از موضوع‌های مهمی است، که در باره آن بسيار نوشته شده و به ويژه در بحث‌های جاری از اکنونيت خاصی برخودار است. از اين رو در نوشته...

0

حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا

به مناسبت شصت و دومین سالروز اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شیدان وثیقدوشنبه ۲۹ آذر ۱٣٨۹ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ cvassigh@wanadoo.fr متن زیر نوشتاری است که بخش هایی از آن در بحث پالتالکی میان...

image_pdfimage_print