دموکراسی

0

دموکراسی به زبان ساده

هادی میتروی

سوسیالیسم توتالیتر در بهترین حالت با جمع کردن همنظران خود یک فرقه خواهد ساخت و سوسیال رفرمیسم هم در بهترین حالت به محفلی از نزدیکان تن خواهد داد. آنچه مسلم است از این دو گرایش عقب مانده متعلق به فرهنگ ماقبل سرمایه داری متّکی بر حدا و شه و قهرمان، آبی برای پرولتاریای ایران و دیگر نقاط جهان گرم نخواهد شد!

0

اپوزیسیون چپ و دمکراسی در ایران از فرامرز دادور

اگر بر این واقعیت پی برده شود که تحولاتِ فکری در راستایِ ایجادِ انقلابِ اجتماعی عمدتا در یک مسیرِ پر پیچ و خم و در مقابلهِ پیروزمند بر موانعِ سیاسی از سوی طبقه سرمایه دار و حکومتِ مدافع آن و در امتدادِ ایجاد اعتقاد و تلاشِ مصمم و آگاهانه در میانِ بخش بزرگی از جمعیت انجام میگیرد و مبارزاتِ جنبشی در ایران هنوز “برایِ قوی تر شدن محتاج به زمان و آموزش” دارد (اخبارِ روز: 10 فوریه، مازیارِ گیلانی نژاد) ، در آنصورت، اعتقاد به استقرارِ دمکراسی اهمیت زیادی پیدا میکند.  

0

در باره دمکراسی، فدراليسم و جمهوری

دکتر اسفنديار طبری  دمکراسی و جمهوری يکی از موضوع‌های مهمی است، که در باره آن بسيار نوشته شده و به ويژه در بحث‌های جاری از اکنونيت خاصی برخودار است. از اين رو در نوشته...

0

حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا

به مناسبت شصت و دومین سالروز اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شیدان وثیقدوشنبه ۲۹ آذر ۱٣٨۹ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ cvassigh@wanadoo.fr متن زیر نوشتاری است که بخش هایی از آن در بحث پالتالکی میان...

image_pdfimage_print