یهودیان آمریکائی،  اسرائیل و سیاستِ ایالات متحده آمریکا