آرشیو

میز گرد مشترک سیاسی

به مناسبت سالروز انقلاب 57 ایران

ویژگی های استبدادزای انقلاب ۵۷ ایران
شرایط سیاسی-اجتماعی ایران بعد از ۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی
وظایف نیروی های جمهوری خواه و لائیک در فردای ایران

جمعه ۴ مارس، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

در اتاق زوم

میز گرد سیاسی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

مفهوم شهروند و حقوق شهروندی

انقلاب اسلامی و موانع حقوق شهروندی

سخنران:

فریدون شمس

جمعه ۲۱ ژانویه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق زوم
https://us02web.zoom.us/j/6448678452

مفهوم شهروند و حقوق شهروندی (بخش سوم)

میز گرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک

نگاهی به چند مفهوم بنیادین در انقلاب مشروطه

پسامدهای انقلاب مشروطه در دوران پهلوی

سخنران:

فریدون شمس

جمعه سوم دسامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق زوم
https://us02web.zoom.us/j/6448678452

مفهوم شهروند – حقوق شهروندی

میز گرد سیاسی
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

سخنران: فریدون شمس (بخش اول)

حقوق و آزادی های شهروندی در یونان و روم و ایران
دوره چیره گی مسیحیت
نگاهی نو به انسان و سیاست و قراردادهای اجتماعی

جمعه ۵ نوامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

در اتاق Zoom

به هفته اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی بپیوندیم!

گردهمآیی در پاریس، یکشنبه 19 سپتامبر، ساعت ۱۵ تا ۱۷، میدان شاتله

در دفاع از مبارزات مردم ایران و مطالبه ی‌ تحقیقات کیفری بین المللی علیه رئیسی جلاد و دیگر همکاران او در هیئت مرگ و سران جنایتکار جمهوری اسلامی و همچنین برای گرامی داشت یاد و خاطره ی جان‌باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی و خصوصا در تابستان ۶۷ گرد هم می آییم.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همبستگی خود را با این کارزار سراسری اعلام می‌کند.

image_pdfimage_print