آرشیو

به هفته اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی بپیوندیم!

گردهمآیی در پاریس، یکشنبه 19 سپتامبر، ساعت ۱۵ تا ۱۷، میدان شاتله

در دفاع از مبارزات مردم ایران و مطالبه ی‌ تحقیقات کیفری بین المللی علیه رئیسی جلاد و دیگر همکاران او در هیئت مرگ و سران جنایتکار جمهوری اسلامی و همچنین برای گرامی داشت یاد و خاطره ی جان‌باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی و خصوصا در تابستان ۶۷ گرد هم می آییم.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همبستگی خود را با این کارزار سراسری اعلام می‌کند.

وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و وظایف ما

بیانیه مشترک سه جریان جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک

ما  شایسته و ضروری میدانیم که به هموطنان خود در داخل کمک رسانی کرده، از اعتراضات و اعتصابات آنان پشتیبانی کنیم و در محافل بین‌المللی صدای آنان می‌باشیم.
ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با جمهوری ایران بر اساس دموکراسی و لائیسیته هستیم.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

نهاد راهبردی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی –

هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سالگرد انقلاب ١٣٥٧ و نگاهى به جنبش های اجتماعی کنونی در ایران

میزگرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

( بحث آزاد)

جمعه ۵ فوریه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس:

اتاق «جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر
Asia and pacific

Iran

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

image_pdfimage_print