اجتماعی

مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان!

بهزاد مالکی

هرچه زمان پيشتر می رود قيمت زمين و مسکن افزايش بيشتری می يابد و شمار هرچه کمتری از خانوارها قادر به خريد مسکن مناسب و ايمن و يا اجاره خواهند شد. اين در حالی است که سلطۀ زمينداران و به ويژه سرمايه داران رشتۀ ساختمانی با ثروت های ميلياردی بر مسکن تودۀ مردم نقش روز افزون خواهد يافت.

پرواز شماره ۷۵۲؛ چهار ماه بدون اجرای عدالت سپری شد

در هجدهم دی ماه گذشته پدافند هوایی سپاه پاسداران… هواپیمای مسافربری اوکراینی را مورد هدف قرارداد و منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه آن شد. با گذشت چهار ماه از آن واقعه دلخراش، با تحویل ندادن جعبه سیاه، تلاش مخفیانه برای امضای یک یادداشت تفاهم با اوکراین، مخالفت با تشکیل گروه بین‌المللی تحقیق، و شهید خواندن قربانیان، حکومت تلاش دارد، تا گرد فراموشی بر این فاجعه بپاشد.

دولت باید از همه راه‌های ممکن امکان مبارزه قطعی با کرونا را فراهم سازد!

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

دولت موظف است که به اجرای فوری هر آنچه “سیاست های تخفیفی” شمرده می‌شود اقدام کند، مانند اجرای قرنطینه، اجرای آموزش‌های موثر و بهنگام و توزیع امکاناتی که به اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا منجر می شود. بدون اقدامات حمایتی از مردم بی‌دفاع در برابر ویروس کرونا، هر گونه ادعای شکست دادن این بیماری پوچ و فریبکارانه است. به همین منظور ما در «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» به عنوان بخشی از مردم ِ نگران جامعه، ضروری می‌دانیم وظایف دولت را در برابر مردم گوشزد کنیم…

ملاحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران

الهه امانی

آن چه که بذر امید در دل ها می نشاند آن است که زنان ایران به ویژه نسل هایی که در خلال ۴۰ سال گذشته در بطن این تبعیضات رشد کرده و به قول سیمون دوبوار که می گوید “ما زن به دنیا نمی آییم بلکه زن می شویم”، زن شده اند، در صف مقدم تحولات اجتماعی برای کسب حقوق انسانی خود هستند.

فراخوان مشترک تشکلات صنفی و مدنی ایران برای تجمع در 2 دی در مقابل مجلس

تجمع روز دوشنبه 2 دی در مقابل مجلس

در مقابلِ سیاست بی تفاوتی دولت، نسبت به سرنوشت میلیون ها بازنشسته و مزدبگیر که هر ساله برایمان رقم زده می شود،
راهی جز ادامه‌ی اعتراض و تجمع و مقابله با تبعیض و نابرابری، برای ما باقی نمانده است.

0

در دوره‌ی بی عدالتی، زندانی و غیر زندانی بودن «اهمیتی» ندارد

نسرین ستوده

نسرین ستوده در این گفت‌وگو که پنجشنبه در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه لوبس، چاپ پاریس، به چاپ رسیده در خصوص وضعیت زندان ۱۷ ماهه خود گفته است: «در ایران، چه داخل زندان زندگی کنیم چه در خارج از آن، همیشه محبوس هستیم […] شاید فکر کنید که اغراق می‌کنم، اما زمانی که نگرانی ما فقدان عدالت در جامعه است، داخل زندان بودن یا خارج از آن، اهمیتی ندارد.»

0

پیاده‌روی اربعین: قدرت‌نمائی خرافات و تحمیق در برابر دانش و آگاهی

احد قربانی دهناری

در ادامه تعمیق خرافات و امامزاده‌سازی گسترده، مفاهیم خرافی جدید ضرب زده ‌می‌شود: «جا ماندگان اربعین» و «دلدادگان اربعین». گروهی از شهروندان که علاقه‌مند به این رویداد هستند و نتوانستند به این مراسم بروند، در مراسم پیاده‌روی شبیه‌سازی شده شرکت کردند. مسئولیت سازماندهی این مراسم‌ بر عهده سپاه پاسداران، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی… است.

image_pdfimage_print