ادبیات و هنر

0

حافظ شیرین سخن و اوضاع و احوال امروز ما – اکبر دهقانی ناژوانی

اکبر دهقانی ناژوانی

حافظ ادامه می دهد که هفتاد و دو ملت که گِل آن‌ها در عرش سرشتیده شده بود به جان هم افتاده و از روی ندانم کاری چه جنایتی نبوده که روی زمین انجام نداده اند، آدم کشی، آدم ربایی، دزدی، چپاول، غارت، شکنجه، کهریزک، تجاوز، حتی به یک بچه هم رحم نکردند و بسیاری را هم اعدام کردند .
از حافظ پرسیدم مگر زمان شما کهریزک وجود داشت؟
حافظ گفت نه، فقط همین یکی را کم داشتیم که آن را هم شما به آن اضافه کردید.

image_pdfimage_print