گرد همآیی هفتم

0

بیانیه‌ سیاسی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

گردهمآیی سراسری هفتم ٢٥ – ٢٦ فوریه  ٢٠١٧  /  ٧ و ٨  اسفند ١٣٩٥ در آستانه سى و هشتمين سال حاکمیت استبداد مذهبى در ايران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سركوب، دستگيرى و...