اطلاعیه

0

از مبارزات و خواسته های بحق مردم ایران حمایت می‌کنیم

ما از مبارزات حق  طلبانه اقشار و طبقات مختلف  جامعه  ایران و از جمله از اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، رانندگان و  کامیون داران و نهایتا از قیامِ توده هایِ مردم علیه جمهوری اسلامیِ ستمگر و فاسد برایِ گذر مسالمت  آمیز بسویِ دمکراسی و جمهوریِ حقوق بشری، درعین باورمندی به حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، دفاع میکنیم.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
(واحد‌ منفردین)
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

image_pdfimage_print