اعتصاب کارگری

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

رافزایش ۷۹ درصدی دستمزد ها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها در مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور، بهبود وضع خوابگاه‌ها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول و ایمنی محیط کار هستیم.

image_pdfimage_print