خیزش آبان 98

در سالگرد خیزش آبان ۹۸

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

حرکت اعتراضی و مسالمت آمیز گسترده توده‌ای که در پی گران شدن ناگهانی سوخت وسائل نقلیه، در آبان ۹۸ اتفاق افتاد را بی شک میتوان به مثابه یکی از تاثیرگذارترین اعتراضات چند دهه اخیر به شمار آورد. شاخص و ویژه‌گی اصلی این حرکت عظیم جمعی، حضور طیف گسترده‌ای از کارگران، تهیدستان، مال باختگان جامعه و دیگر اقشاراجتماعی بود…

نگاهی به وارسی و چشم انداز شعارهای اعتراضی درایران طی ماه‌های آبان، آذر و دی 98

امیر جواهری لنگرودی

شعارها درنوع خود به شناخت عوامل وخصلت‌ها وویژگی‌های حرکت اجتماعی می انجامد و به ما کمک می کند که دریابیم که مردم برسر چه مطالباتی خم می‌گردند وچه گروه‌های مختلفی را نمایندگی می کنند و موقعیت شرایط عینی وذهنی جامعه رابرما روشن و آشکارمی سازند .

التهابات اخیر، منطقه و جهان در مورد ایران

امین بیات

تضاد اصلی امروز مردم ایران قبل از هر مسئله ی مهم  دیگری، مقابله با رژیم منفورجمهوری اسلامی که باید  بدست توانای مردم ایران سرنگون گردد و باید بساطش بر چیده شود و سران آن بدست عدالت سپرده شوند، و مردم به این نتیجه رسیده اند که آلترناتیو مردمی  از میان خود  مردم  تشکیل  خواهد  شد و نیروهای سیاسی  پشت جبهه ی مبارزا ت مردم  قرار دارند،

image_pdfimage_print