زندانی سیاسی

درخواست آزادی اسماعیل عبدی

اتحادیه معلمان کشور آلمان

برای آزادی اسماعیل عبدی بارها نهاد آموزش بین الملل و همچنین سندیکای معلمان آلمان تلاش کرده اند. سندیکای معلمان آلمان فراتر از مورد عبدی خواستار آزادی تمامی همکاران سندیکایی خود میباشد که بدلیل فعالیتهای خود در زمینه حقوق بشر و حقوق سندیکایی دستگیر شده و در حبس بسر میبرند.

آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

بیانیه شبکه‌ سندیکاهای کارگری در جهان

ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.

اعدام، یک جنایت دولتی است، بس کنید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی

“انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران” از نهادها و احزاب و سازمان‌های  حقوق بشری و مترقی می خواهد که با محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران، از مسئولان این کشور بخواهند که اعدام را متوقف کرده و بر آزار زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی خاتمه دهند.

image_pdfimage_print