لغو مجازات اعدام

به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی نه به اعدام

اعلامیه

ما در هم‌راهی و هم‌بستگی با مبارزان راه آزادی و حقوق بشر در ایران و جهان، به مناسبت روز مبارزه برای لغو جهان‌شمول مجازات اعدام، اعلام می‌کنیم که مجازات اعدام باید لغو و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بدون قید و شرط آزاد گردند. ما همه‌ی ایرانیان آزادی‌خواه در خارج از کشور را به شرکت در کارزارِ نه به اعدام در 10 اکتبر فرامی‌خوانیم.

۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

بیانیه مشترک

 یک صدا برای آزادی بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام بکوشیم. در ۱۰ اکتبر، به برگزاری آکسیون های همزمان در مقابل سفارتخانه های رژیم و میادین محل زیست مان اقدام نمائیم.

0

آکسیون اعتراضی در پاریس علیه مجازات اعدام

شنبه 29 شهریورماه 1399 در میدان حقوق بشر پاریس

در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی و اعدام نوید افکاری، بیش از صد نفر از ایرانیان آزادی‌خواه مقیم پاریس گردهم آمدند آمدند و یک‌صدا خواستار لغو مجازات اعدام، توقف شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند.

همدردی با خانواده نوید افکاری

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

ما باید برای گشودن پرونده جنایات۴۱ ساله حکومت اسلامی علیه بشریت، در یک دادگاه کیفری بین المللی بکوشیم. اگرکوتاهی کنیم، اعدام نویدها، با اتهامات دروغین ادامه خواهد داشت.

image_pdfimage_print