گردهمایی نهم

0

دعوت به گردهمایی سراسری نهم

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ایران نهمين گردهمایی سراسری و سالانه خود را در روزهای شنبه ١١ و یکشنبه ١٢ مه ٢٠١٩ برابر با 21 و 22 اردیبهشت 1398 در شهر هانوفر آلمان برگزار میکند.از یک سو با توجه به فعاليت‌های ج.ج.د.ل.ا. و رویدادهای درون آن در فاصله‌ی دو گردهمائی‌ سراسری هشتم و نهم، ضرورت مشارکت تمامی هم‌راهان در بحث‌ها و گفتگو‌ها دو چندان می‌شود، و از سوی دیگر هم‌راهی و هم‌فکری شما ما را در شناخت و تدقيق راه‌کارهای مناسب برای پشتيبانی از خواست‌های دموکراتيک مردمان ایران و جنبش‌های اعتراضی آن‌ها یاری می‌رسانن

image_pdfimage_print