گردهمایی دوازدهم

گردهمایی سراسری دوازدهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

بیانیه سیاسی

مردم ایران، تنها با تکیه به نیروی خود و مستقل از نیروها و قدرت‌های خارجی، تنها با ادامه و گسترش توانمندی خود، با تشکل‌پذیری خود در داخل کشور، توسط خود و به دست خود، در خودمختاری و خودسازماندهی، و سرانجام تنها با طرح خواست‌هایی ایجابی و اثباتی در راستای آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، قادر خواهد شد از راه ایجاد جنبشی پایدار، مقاوم و مداوم در برابر قدرت حاکمه، شرایط فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد.

گردهمآیی سراسری دوازدهم جنبش‌ جمهوری‌خواهان‌ دموکرات‌ و لائیک ایران

گزارش

دوازدهمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در شهر بروکسل (بلژیک) در روزهای ۳ و ۴ ژوئن برگزار شد. محور اصلی این گردهمایی, بررسی شرایط سیاسی ایران پس از آغاز ʺخیزش زن, زندگی، آزادی” و چگونگی و شکل پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور در تداوم آن بود. در پایان، یک بیانیه سیاسی پس از بحث و گفتگو بین همراهان به تصویب رسید.

آگهی دوازدهمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

شنبه ۳ و  یکشنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۳ – در شهر بروکسل (بلژیک)

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، بنا بر قرار همیشگی خود، امسال نیز در روزهای شنبه ۳ و یکشنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۳، برابر با ۱۳ و ۱۴ خرداد ۱۴۰۲، دوازدهمین گردهمایی سراسری و سالانه خود را تشکیل می‌دهد. این گردهمآیی، به نام زن زندگی آزادی و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، در شهر بروکسل (بلژیک) برگزار خواهد شد.
ما از همه‌ی دوستان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم حضوری و یا مجازی (زوم) در بحث‌‌های این گردهمآیی شرکت کنند و ما را در هم‌فکری و هم‌کوشی یاری رسانند.

سند ساختار

مصوب گردهمآیی سراسری دوازدهم

۳- اهداف: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران می باشد. مشارکت در روند تحقق این خواست از طریق اقدامات فردی و جمعی در عرصه های نظری و عملی است.
الف- در عرصه نظری: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران خواهان خود را پایبند میداند تا با اتکا به توانایی ها و استفاده از امکانات تحقیقی و نتایج برگزاری جلسات بحث و گفتگو و سخنرانی, در انتقال بررسی های نظری و عقیدتی خود به جنبش های مدنی در ایران کوشا باشد .
ب- درعرصه عملی: جدل خود را موظف به پشتیبانی از جنبش ها و مبارزات مدنی در ایران میبیند. اقدام به این امر از طریق مشارکت در کارزارهای علیه جمهوری اسلامی، ابتکارات جمعی و یا همکاری و اتحاد عمل با دیگر کنشگران و جریان ها برپایه درک مشترک از مندرجات اسناد و مصوبات جدل امکان می یابد.

image_pdfimage_print