سندیکای کارگری

فراخوان به یک تظاهرات ایستاده در حمایت از سندیکالیست‌ها و معلمان ‌زندانی در ایران

سندیکاهای کارگری و معلمان در فرانسه

به مناسبت کنفرانس بین المللی کار (سازمان جهانی کار)، تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خواند. بدین وسیله این سازمان ها اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنند،

نگرانی از سلامتی کارگران زندانی رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی

نامه کلکتیو سندیکایی فرانسه به خامنه‌ای

ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران در خصوص سه نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد)، که در حال حاضر در زندان هستند، دریافت می‌کنیم… با توجه به وخامت سلامتی رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی، آن ها به معالجه فوری و مراقبت های درمانی مناسب نیاز دارند…

ایران: تشدید اعدام ها

بیانیه سندیکاهای کارگری فرانسه

ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است.
سندیکاهای کارگری فرانسه سیاست تحمل ناپذیر سرکوب را به شدت محکوم می کنند…

همبستگی با معترضان در ایران

بیانیه پنج سندیکای کارگری در فرانسه

ما سرکوب معترضان را به شدت محکوم می‌کنیم و از حکومت ایران می‌خواهیم که فوراً و بدون قید و شرط همه معترضان بازداشت شده و هم چنین مدافعان حقوق بشر، مبارزان سندیکاهای کارگری، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و غیره را آزاد کند. به ویژه، ما حمایت می کنیم از حق اساسی زنان در صاحب اختیار داشتن بدنشان، از  لغو قانون حجاب اجباری و هم چنین کلیه قوانین مردسالارانه جاری.

در همبستگی با سندیکالیست‌ها و معلمان ایران

گردهمآیی در میدان ملل، ژنو، ۱۰ ژوئن 2022

به مناسبت کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، ما تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۱۰ ژوئن 202۲ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم.
از این طریق این سازمان ها اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران به گوش همگان می رساند.

در اعتراض به دستگیری فعالان کارگری در ایران

نامه سندیکاه‌های فرانسوی به وزیر امور خارجه فرانسه

ما سازمان‌های سندیکایی  مایلیم توجه شما رابه دستگیر و زندانی شدن اخیر ده ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. تنها «جرم» آنان خواستِ داشتن تشکلات سندیکایی مستقل از دولت در ایران است… ما از شما درخواست می‌کنیم که با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارید، بر مقامات ایرانی فشار اورید تا معیارهای مندرج در مقاوله نامه های بین المللی را مراعات کنند.

image_pdfimage_print