مجازات اعدام

اعتراضات مجامع حقوق بشری به اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران

کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران از جمهوری اسلامی خواست تا اعدام معترضان را متوقف کند. دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن اعدام‌های اخیر نوشت که ۱۱ زندانی سیاسی در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. عفو بین‌الملل نیز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را محکوم کرد.

ایران: تشدید اعدام ها

بیانیه سندیکاهای کارگری فرانسه

ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است.
سندیکاهای کارگری فرانسه سیاست تحمل ناپذیر سرکوب را به شدت محکوم می کنند…

image_pdfimage_print