ندای آزادی

تظاهرات عظیم ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در بروکسل

دوشنبه 20 فوریه 2023 – اول اسفند 1401

در روز دوشنه 20 فوریه 2023 برابر با اول اسفند 1401 شمار زیادی از ایرانیان مقیم اروپا (نزدیک به 10 هزار نفر) همزمان با نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مقابل شورای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند.

منشور مطالبات حداقلی 

20 تشکل صنفی مدنی ایران

ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم.

خطر های فاجعه جدید در پشت “اصلاحات” دیوان عالی اسرائیل

سیلون سیپل

قاضی اِستر هایوت، رئیس دیوان عالی اظهار داشت «این تهاجمی بی پروا بر سیستم قضائی است، گویی [دیوان عالی] دشمنی است که باید مورد حمله قرار داده و وادار به تسلیم گردد»، «ضربه ای مهلک به هویت دموکراتیک اسرائیل» که دولت جدید خود را برای واردکردن آن آماده می‌کند.

تظاهرات ایرانیان در پاریس

به مناسبت انقلاب 1357 و برقراری حکومت‌‌‌ اسلامی

شنبه 11 فوریه 2023، برابر با 22 بهمن 1401، تظاهراتی در یک میدان مرکزی شهر پاریس،با شعار زن زندگی آزادی و  سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و با خواست قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا با شرکت 5000 نفر از ایرانیان آزادیخواه برگزار شد. تعدادی از تظاهرکنندگان از بلژیک، آلمان… آمده بودند، 

به مناسبت انقلاب 1357 ایران

بیانیه‌ی مشترک سه نهاد جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک

ما سه نهاد جمهوری خواه دموکرات و لائیک بر این باوریم که مردمان کشورمان توانایی و شایستگی آن را دارند که از تجربیات تلخ دوران دیکتاتوری پهلوی و صدمات مهلک استیلای شوم و تام گرای اسلامی بهره گرفته و در راستای ارزش های برخاسته از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، به جمهوری ای آزاد، دموکراتیک، لائیک و مستقل دست یابند.

روز بسیج فراملی در حمایت از مردم ایران

تجمع اعتراضی به دعوت سندیکاهای فرانسه

در مواجهه با تشدید سرکوب، اتحادیه‌های کارگری تصمیم گرفته‌اند به منظور یک کارزار فراملی، مشترکاً برای روز چهارشنبه ۸ فوریه فراخوان دهند. بدین منظور در فرانسه هم کلکتیو سندیکایی ایران همه را برای به یک تجمع اعتراضی در برابر  سفارت  ایران در پاریس فرامی‌خواند: place Iéna, Paris 16ème
چهارشنبه 8 فوریه ساعت 18

تظاهرات در همبستگی با خیزش انقلابی 1401

پاریس، 22 ژانویه 2023

در این تظاهرات، به ویژه بر خواست تروریستی خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی توسط شورای اتحادیه اروپا تأکید شد. این شورا روز دوشنبه 23‌ام ژانویه اجلاس خود را تشکیل می‌دهد و قرار است در پی قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اظهار نظر کند.

ایران: همبستگی با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نه به اعدام ها!

بیانیه کنشگران فرانسوی و ایرانی – 20 ژانویه 2023

در واقعیت، ماشین سرکوبی به نام جمهوری اسلامی، بدون یک کارزار بین المللی و بدون بسیج نیرومند افکار جهانی درهم کوبیده نخواهد شد. – ما خواهان توقف فوری محکومیت به اعدام، اجرای حکم اعدام و لغو مجازات اعدام هستیم…