ندای آزادی

0

خامنه ای و کاندیداهایش

رسول آذرنوش: مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری که برای گرم کردن انتخابات فرمایشی و کشاندن مردم به پای صندوق های رای به نمایش در امده است بار دیگر به مردم نشان میدهند که...

0

گزارش تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۷ – بروکسل

اول ماه مه امسال هم برای مقابله با تبدیل شدن «روز همبستگی مبارزات جهانی کارگران» به کارناوال و صرفا جشن کارگران و اعتراضات محدود صنفی و اقتصادی و … تصمیم گرفتیم به حداکثر مبارزات...

0

بمناسبت اول ماه مه

امین بیات: با پیدایش مناسبات سرمایه داری، طبقه ی نوینی پا به عرصه ی سیاسی تاریخ گذاشت که مجبور بود و هست که برای تامین حد اقل مخارج زندگی خود و خانواده اش، نیروی...

0

بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

از آغاز جمهوری اسلامی همه ساله از یک سو شاهد بدتر شدن وضعیت زندگی  و معیشتی کارگران و معلمان ایران و از سوی دیگر فساد فراگیر، غارت و چپاول اموال عمومی، اختلاس های میلیاردی...