ندای آزادی

0

پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

احسان دهکردی

 برجام بدون آمریکا معنی ندارد. جمهوری اسلامی یک کشور وابسته به سرمایه داری جهانی است. جمهوری اسلامی با  توجه به شعار فریب دهنده مرگ بر آمریکا یک کشور و ابسته و تمامن تحت اختیار اروپا و آمریکاست. کارساز بودن تحریمهای آمریکا نشانی از وابستگی و درماندگی جمهوری اسلامی و فریبکاریهای آنها با شعار های عوام فریبانه عدم وابستگی، خود کفائی و استقلال است.

0

پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

فرامرز دادور

در صورت وجود یک رژیم دمکراتیک در ایران، هر نوع قراردادی میبایست از کانال شفاف، قانونی… بگذرد. اما در نبود این شرایط، بهتر است که از انجام هر نوع موافقتنامه‌ای که موجب برداشتن تحریم‌های اقتصادی، جلوگیری از بروز جنگ و حفظ صلح… تقلیل در فشار بر زندگی توده‌های مردم باشد، بدون دادن اعتبار سیاسی به جمهوری اسلامی، استقبال شود، حتی اگر که جکومتگران از این موضوع برای افزودن به حیاتِ نظام استفاده نمایند.

0

پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

مهرداد درویش‌پور

آزادی زندانیان سیاسی… پایان بخشیدن به ولایت فقیه، تغییر قانون اساسی، رفراندوم و انتخابات آزاد برای تشکیل مجلسس موسسان از سلسله مطالباتی هستند که در راستای گذار مسالمت آمیز و تحقق دمکراسی در ایران سودمند هستند. همگرایی جمهوری خواهان و همسویی با همه نیروهای دمکراتیکی که از گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی به نظامی مبتنی بر جمهوریت، دمکراسی و سکولاریسم در ایران حمایت می کنند، از جمله وظایف اپوزیسیون است.

0

پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی در باره‌ی مقدرات برجام

مهران مصطفوی

برجام می تواند بدون آمریکا ادامه پیدا کند اما بی روح خواهد بود و بکار ایران هم نمی آید. یعنی آنچه که رژیم از برجام می‌خواست که کم کردن بار فشار تحریم‌ها  بود با توجه به سیاست آقای ترامپ تحقق نخواهد یافت… در ایران کسانی که به برجام تن دادند گمان می‌کردند همیشه نوعی از حکومت آقای اوباما در آمریکاخواهد بود. اما اینطور نشد و تن به تعهدهایی غیرقابل بازگشتی دادند و اکنون نمی دانند چه باید بکنند.

0

پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی در باره‌ی مقدرات برجام

رضا اکرمی

من احتمال زيادى مى دهم كه اين بحران هم… براى مدتى تداوم بيابد. در كوتاه مدت، تركش تحريم‌ها، هم دامن حكومت را مى گيرد و هم سفره مردم را ازاين‌هم كه هست فقير تر می‌كند، اما به جنگ نخواهد كشيد و چه بهتر كه چنين بشود. اپوزيسيون  جمهورى اسلامى ايران بايد حسابش را از اين دخالت‌هاى خارجى جداكند و براى قدرت و قوت گرفتن جنبش‌هاى اقشار مختلف اجتماعى و سياسى در ايران چاره‌اى بى اندشد.

0

پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی در باره‌ی مقدرات برجام

رسول آذرنوش

درحالیکه هسته ای شدن ایران نه از جنبه نظامی و نه حتی اقتصادی وزیست محیطی کوچکترین نقطه اشتراکی با منافع مردم  ما ندارد… برجام همواره باید مورد نقد و افشاگری اپوزسیون قرار گرفته و شعارهای مخالفت با هر نوع غنی سازی و ضرورت برچیده شدن تمام تاسیسات مربوطه از طریق اپوزسیون بدرون جنبش اعتراضی مردم برده شود.

0

پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

انور میرستاری

برنامه آمریکا سرنگونی رژیم کنونی نیست، گرچه اگر این امکان پیش بیاید، از آن استقبال خواهد کرد. تحریم‌ها می‌تواند نارضایتی‌های مردم را به اوج خود برساند و قیام گرسنگان و بیکاران صورت گیرد که این بار به یک سونامی سراسری تبدیل خواهد شد و بنیان جمهوری اسلامی را از ریشه خواهد کند.

0

پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام

اقبال اقبالی

هدف امریکا از خروج از برجام، نه دفاع از حقوق بشر و طرد اسلام سیاسی و استقرار آزدای در ایران، بلکه پیگیری منافع بلوک خود در منطقه، کسب امتیاز بیشتر در معامله با حکومت اسلامی  (با هزینه ملت ایران) می‌باشد که به دلیل تائید موجودیت حکومت اسلامی برای مردمی خواهان سرنگونی رژیم، قابل قبول نیست.