نهادهای محلی

0

با یاد بیدار

مهرداد یلفانی دوست، همراه، همکار و همدل گرامی و فرزانۀ ما، محسن یلفانی، در سوگ سنگین فرزند خود، مهرداد، نشسته است.مهرداد که جهانی آکنده از مهر و امید و آرزو و تلاش و کوشش...

0

در سوگِ سرو

يکشنبه ۱۹ دی ۱٣٨۹ – ۹ ژانويه ۲۰۱۱ محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه نویس گرانقدر، این روزها سوگوار مرگ ناگهانی فرزند خویش است. مهرداد، 24 سال پیش، در تبعید زاده شد. از کودکی با...

0

تسلیت

جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران واحد شهری ماینسدر گذشت خانم نسرین جعفرپور خواهر همراه دوست و رفیق ماناهید جعفر پور را صمیمانه به ایشان و خانواده جعفر پورتسلیت گفتهو خود را شریک غم ,...

0

اتاق پالتاکی ضد تبعیض

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران چهارشنبه ۱٨ فروردين ۱٣٨۹ – ۷ آوريل ۲۰۱۰ موضوع : پیرامون جنبش زنان در ایران آغاز گر بحث جمعی گفتگوی مهری زند از...

image_pdfimage_print