گردهم‌آیی اول – مطالب

0

بیانیه کمیته کارزار مشترک ۱۲ فروردین – جمهوری اسلامی، نه! جمهوری، آری!

مردم آزاده ی ایران و جهان! ۲۶ سال پیش در چنین روزی، در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، در فردای انقلابی که نظام پادشاهی را در ایران واژگون کرد، شالوده قانونی نظام ناشناخته ای ریخته...

0

طرح پيشنهادی گروه کار ساختار

طرح پيشنهادی گروه کار ساختار سندی که هم اکنون در معرض افکار عمومی قرار می‌گيرد، سندی‌ست موقت که برای تصويب در نخستين گردهم‌آيی سراسری و به منظور سامان دادن فعاليتهای جمهوريخواهان دمکرات و لائيک...

0

نامه سرگشاده به اجلاس جمهوری خواهان لائيک و دموکرات در پاريس

نامه سرگشاده به اجلاس جمهوری خواهان لائيک و دموکرات در پاريس تلاش برای سازمان يابی يک جنبش سياسی ، اجتماعی حول اصولی چون آزادی، سکولاريزم، کثرت گرايی، حق رأی عمومی و استقلال برای گشودن...

image_pdfimage_print