گرد همایی پنجم – اسناد

0

گزارش هئیت رئیسه پنجمین گردهمایی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۱۷ تا۲۰ مه۲۰۱۳ – در شهر هانوفر آلمان گردهمایی پنجم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در روزهای ۱۸ و ۱۹ مه پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۷طی روزهای ۱۷...

0

پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران همگرایی جمهوری خواهان ایران انتخابات ریاست جمهوری، تحولات سیاسی اجتماعی ایران و گذر از جمهوری اسلامی ۱۷ تا ۱۹ می ۲۰۱۳، هانوور جنبش جمهوری...

image_pdfimage_print