ندای آزادی

0

برنامه ای در شیکاگو به یاد هزاران زندانیان سیاسی قتل عام شده توسط جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷

وظیفه انسانی حکم میکند که با زنده نگه داشتن خاطرهِ این فجایع حکومتی و با تقویتِ جنبش دادخواهی در ایران، از حرکتِ فراگیرِ کنونی مردم ابران برای افشاگری از ارتجاع حاکم و محاکمهِ آمرین و عاملینِ دست اندرکارِ فاجعهِ ملی در تابستان ۶۷، پشتیبانی گردد. با حضور فعالتان ما را در این امر همراهی کنید.

0

باید دیرک جنبش دادخواهی را برای ساختن آینده‌ای متفاوت برافراشت – سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

باید دوباره بر خیزش جنبش دادخواهی دمید. باید بازهم بی‌وقفه مقاله و کتاب نوشت، باید سمینا‌ر و یادمان برگزار کرد، باید دوباره خاوران‌ها را پر کرد از طنین سرود و جوانه‌های ناگزیر، باید یادواره‌ی جان‌باختگان را به دانشگاه‌ها بازگرداند، باید یادمان‌ها را از محافل بیرون آورد و به خیابان و به میان مردم کشاند، باید بی‌وقفه حقایق این کشتارها را تکرار و تکرار و تکرار کرد،

0

بر روی پارچه ای آبی با  دوازده ستاره طلائی – رژیس دبره – ترجمه بهروز عارفی

دوبازیگر نخستین نمایشنامه، سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها پس از پایان جنگ، برای پیش گیری از هر نوع بازگشت شعله، طرح والائی را ارائه دادند که به موجب آن، منافع مشترک بر منافع شخصی ترجیح داده می شد. پس از آن، سوسیالیست های محلی بیمه و حمایت اجتماعی را از بین بردند، ساختار دولت را شکستند، خدمات دولتی را از بین بردند و قانون سود را برترین قانون تلقی کردند.

1

اطلاعیه کمیته برگزارکننده مراسم بزرگداشت عباس عاقلی‌زاده

عباس عاقلی‌زاده سمبل و نماد یک دوره‌ی تاریخی معین در کشور بلازده ماست. حکایت فعالیت‌های آزادی‌خواهانه عباس و رنج های او، در متن این دوره تاریخی، خود حکایتی است پر آب چشم. در بزرگداشت او که تاریخ و محل آن متعاقبن اعلام خواهد شد شرکت نمایید.

0

عباس عاقلی‌زاده در گذشت

عباس عاقلی‌زاده، دوست عزيز، همراه، مبارز خستگی‌ ناپذير و از پايه‌ گذاران جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك ايران در ۱۲اوت۲۰۱۷، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، درگذشت.
ما به خانواده، تمامي دوستان و آشنايان او تسليت مي‌گوييم.