ندای آزادی

0

مصاحبه با ژان تسیگلر* در باره گرسنگی در آفریقا ” مواد غذائی به اندازه کافی وجود دارد “

برگردان: کامران صادقی در سراسر جهان یک میلیارد انسان از سوء تغذیه شدید رنج می برند. ژان تسیگلر جامعه شناس می گوید، مقصرین کشورهای ثروتمند و سوداگران هستند. روزنامه تاتس: آقای تسیگلر، چند دهه...

0

اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه روز همبستگی جهانیِ کارگر همراه با جزئیات برخی مراسم در شهرهای مختلف کانادا و امریکا

امسال در شرایطی اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر را برگزار میکنیم که در سراسرِ دنیا، انحصاراتِ جهانی و سرمایه هایِ مالی با توسل به ابزارهای گوناگونِ “قانونی” و اقتدارگرانه و در امتدادِ سیاستهایِ...

0

گزارش چهارمين نشست شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیک ایران

 تهیه کننده: مانى شيرازى تاریخ: ٢٠١٧/٠٣/٢٧ ساعت: ٢٠:٣٠ تا ٢٢:٤٥ حاضرین :سوسن بنيانى، جواد قاسم ابادى، فرهنگ قاسمى، على طبيعت، احسان دهكرد و مانی شیرازی دستور نشست:  موارد زير براى دستور نشست از طرف...

0

گزارش سومين نشست شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیک ایران

تهیه کننده: مانى شيرازى تاریخ: ٢٠١٧/٠٣/١٣ ساعت: ٢٠:٣٠ تا ٢٢:٤٥ حاضرین :سوسن بنيانى، جواد قاسم ابادى، فرهنگ قاسمى، على طبيعت، احسان دهكرد و مانی شیرازی دستور نشست:  موارد زير براى دستور نشست از طرف حاضرين پيشنهاد شد...