ندای آزادی

پیانویی روی ویرانی – بیروت – 4 اوت 2020

مطالعات زنان

فیلسوفان گفته اند آنجا که طبیعت می ایستد، هنر آغاز می شود. صورت کاملتر این سخن شاید این باشد:” آنجاکه زیستن تنگ می آید، آنجا که هستی طغیان می‌کند، آنجا که هرچه هست دود می شود و فرو می ریزد و در برابر چشم آدمی جز حروف قاموس مرگ هجی نمی‌شود، تازه آن دوراهی سرنوشت ساز ظاهر می‌شود: زیستن یا مرگ؟

حق بازگشت، کلیدِ صلح در فلسطین

ایلان پاپه، اوری دویس، تامار یارون

از زمان ابداع «روند صلح»، دو مسئله اصلی که دلیل اساسی شکست آن است،  در تلاش های دیپلماتیک فراموش شده اند: از یک سو، مسئله ماهیت صهیونیسم و از طرف دیگر، مسئله حق بازگشت فلسطینیان. اگر این دو امر، حلاجی نشوند، پیشرفت واقعی در جهت سازش و یک صلح عادلانه وجود نخواهد داشت.

اعتصاب در ایران!

اطلاعیه سندیکاهای فرانسوی

این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد… حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می‌کند اعتصاب کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه نماید. اما، فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب کنندگان، به سازماندهی کارگران پرداخته اند.

موج اعتصابات در ایران: ما حمایت می کنیم!

شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه

در این شرایط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهند. اعتصاب ها چند برابر شده اند…. سازمان های عضو شبکه سندیکائی جھانی بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند. مبارزات خود را به گوش همه مردم جهان برسانیم!

به کارگران و توده های زحمتکش ایران!

پیام  تشکلات کارگری

کارگران نیشکر زمانی می توانند به خواست های اساسی خود دست یابند که به ویژه کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، خودروسازی ها و در اتحاد با آنها معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و همۀ اقشار زحمتکش جامعه متحد و همسنگر آن‌ها در عرصۀ جنبش سراسری اجتماعی قرار بگیرند.

شرایط خطرناک کرونا در زندان‌های ایران

عفو بین‌الملل

مقام‌های سازمان زندان‌ها، در چهار نامه جداگانه ای که درز کرده و به دست عفو بین الملل رسیده، به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده‌اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارند. در یکی از این نامه‌ها به خطرات امنیتی شیوع کرونا در زندان‌ها اشاره شده است.

زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

سیما راستین

نمی‌توان زنان را برنده‌گان سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالیستی قلم‌داد کرد. اما نمی‌توان بر بازنده‌گی مطلق آن‌ها نیز حکم داد. زنان اکنون علی‌رغم بر دوش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و اجتماعی، در مقایسه با گذشته برگ‌های برنده‌ی بیش‌تری برای رهایی از سلطه‌ی سخت جان پدرسالاری و مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی برابر، در دست دارند.