اول ماه مه

به مناسبت 1 مه 2022

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی چندین سال است که مشترکاً از مبارزات شما برای دفاع از حقوق و آزادی هایتان حمایت می کنیم. ما به خوبی واقفیم که شما تحت چه شرایطی این مبارزه را به پیش می برید: سرکوب بسیار شدیدی که توسط مقامات ایرانی اعمال می شود و شرایط بسیار دشوار کار و زندگی برای مردم ایران.

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

شرایط غیرقابل تحمل کار در اکثر کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک، عدم امنیت کاری و هم‌چنین بروز و شیوع کرونا که بخش بزرگی از کارگران را درگیر خود کرده بود، باز هم نالایقی وعدم مدیریت حکومت اسلامی را به عیان نشان می‌دهد. شرایطی که نه تنها جان کارگران را گرفت، بلکه به علت رکود اقتصادی وتعطیلی بخشی از کارگاه‌های صنعتی، بسیاری از کارگران مجبور به خانه نشینی شدند.

0

به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم!

امیر جواهری لنگرودی

حاصل بحث‌های طرح شده‌ام این است: امروزجامعه مادرسطح تمامیت جغرافیای کشور،بابرآمد برزگ ونسبتا سراسری درحال شکوفایی دربرابر کلیت نظام،درمتن شکاف درونی بالایی ها ازیکطرف و وخامت همه جانبه اوضاع اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگرمواجه است. این مجموعه زمینه مناسبی برای پیشروی جنبش های مطالباتی فراهم می آورد.

قطعنامه به مناسبت اول ماه مه

تشکل‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان، زنان و…

ما کارگران و تشکل های صنفی و مدنی امضا کننده این قطعنامه با هشدار به حکومتگران برای پایان دادن به شرایط موجود که بطور غیرقابل انکاری در تمامی ارکان زندگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی کشور به کلافی سر در گم و بن بستی لاعلاج بدل شده… ضمن تاکید بر سازماندهی عاجلانه اعتراضات سراسری و متحدانه، خواستهای حداقلی خود را برای شکل دهی به جامع های نوین و مبتنی بر تضمین پایه ای ترین حقوق انسانی اعلام میداریم.

طبقه کارگر جهان امسال در بد ترین شرایط به استقبال روز کارگر میرود

امین بیات

در ایران نظام اسلامی با وحشی ترین شکل ممکنه ، اعتراضات کارگران را سرکوب کرده  و میکند، و مزد کارگران در ایران از پائین تریت  دستمزدها در سراسر جهان است، و  نرخ بیکاری ، تورم ، مرگ و میر و …  درایران  از بالاترین  نرخ های رایج در جهان است

زنده باد اول ماه مه!

این  جشن کارگری
روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان را
به همه‌ی زحمتکشان ایران  تبریک می‌گوئیم.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

0

نامه‌ی اعتراضی سندیکاهای فرانسه  به دستگیری‌های اول ماه مه در ایران

ما سازمان های سندیکائی فرانسه، با محکوم کردن قاطعانه اقدامات سرکوب، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تظاهرکنندگان دستگیرشده هستیم.
کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار – کنفدراسیون عمومی کار – فدراسیون سندیکائی متحد – اتحادیه سندیکائی برای همبستگی – اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل

image_pdfimage_print