مسائل ملی-قومی

در باره ی مسائل ملی – قومی

0

طرح “بسندگی زبان فارسی” 

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

حق تحصیل به زبان مادری یک حق دموکراتیک است که همچون بسیاری دیگر از حقوق دموکراتیک مردم ایران از سوی حکومت اسلامی زیرپا گذاشته شده است. ما از همه اشخاص، جریانات و نهادهای ترقیخواه مدافع حقوق بشر دعوت میکنیم تا با اعتراض علیه این طرح فاشیستی و ستمگرانه، رژیم را به عقب نشینی وادارند. ایران از آن تمامی مردمان و ملیت های آن است و تنها با حقوق برابر آنها و تکیه بر صلح و همزيستی دموکراتيک میان آنها میتواند به کاروان دموکراتیسم و ترقی در جهان بپیوندد.

0

مدخلی بر بحث فدراليسم

از گروه کار سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

بخش اول گذر کوتاهی دارد به ريشه‌های تاريخی و تعاريف موجود فدراليسم و تنها بمنظور آشنائی با مسيرتاريخی آن، تا شکل‌گيری نخستين سيستمهای فدرالی که هنوز هم پابرجاهستند. گرچه به يقين و به علت منابع فوق‌العاده فراوان و حتی متناقض، اين بخش نه کامل وتمام خواهد بود و نه تمامی گفتنی‌ها را درخود خواهد داشت.
بخش دوم بررسی ونگاهی است کلی به اشکالی از حکومتها و برخی مقايسه‌ها.
وبخش سوم با اشاره و بررسی وضعيت مشخص ايران، سعی خواهد داشت تا ضمن پرداختن به تعاريف مورد استفاده، به بررسی مسئله ملی و تنوع ايرانی بپردازد.

0

سمینار ملی – قومی (برگه ورودی سمینار)

برگه ورودی سمینار     برگه ورود به                                                                          شماره 1001   سمینار مسایل ملی – قومی در ایران پاریس:  شنبه 11 نوامبر 2006  –  20 آبان 1385 از ساعت 9 تا 19 نشانی سمینار: fiap  ...

0

سمینار مسائل ملی – قومی (احسان دهکردی)

«فدراتیو زبانی» پیشنهادی برای بحث !  احسان دهکردی مقدمه « صلح عبارت است از محو خشونت، دست یازیدن به‌فعالیت‌های صلح آمیز غیرمسلحانه و سازماندهی مسالمت‌آمیز اعمال بشری.»   امانوئل کانت هدف از این مقاله از...

image_pdfimage_print