مسائل ملی-قومی

در باره ی مسائل ملی – قومی

0

سمینار ملی – قومی (برگه ورودی سمینار)

برگه ورودی سمینار     برگه ورود به                                                                          شماره 1001   سمینار مسایل ملی – قومی در ایران پاریس:  شنبه 11 نوامبر 2006  –  20 آبان 1385 از ساعت 9 تا 19 نشانی سمینار: fiap  ...

0

سمینار مسائل ملی – قومی (احسان دهکردی)

«فدراتیو زبانی» پیشنهادی برای بحث !  احسان دهکردی مقدمه « صلح عبارت است از محو خشونت، دست یازیدن به‌فعالیت‌های صلح آمیز غیرمسلحانه و سازماندهی مسالمت‌آمیز اعمال بشری.»   امانوئل کانت هدف از این مقاله از...

0

سمینار مسائل ملی – قومی

ساختار فدرالي و مسئله ملي و قومي در ايران مجيد زربخش رخدادهاي سال‌هاي اخير از حوادث بالكان تا عراق و منافع و سياست امريكا در برانگيختن اغتشاشات و درگيري‌هاي قومي در ايران، مسئله ملي...