مسائل ملی-قومی

در باره ی مسائل ملی – قومی

0

مدخلی بر بحث فدراليسم

از گروه کار سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

بخش اول گذر کوتاهی دارد به ريشه‌های تاريخی و تعاريف موجود فدراليسم و تنها بمنظور آشنائی با مسيرتاريخی آن، تا شکل‌گيری نخستين سيستمهای فدرالی که هنوز هم پابرجاهستند. گرچه به يقين و به علت منابع فوق‌العاده فراوان و حتی متناقض، اين بخش نه کامل وتمام خواهد بود و نه تمامی گفتنی‌ها را درخود خواهد داشت.
بخش دوم بررسی ونگاهی است کلی به اشکالی از حکومتها و برخی مقايسه‌ها.
وبخش سوم با اشاره و بررسی وضعيت مشخص ايران، سعی خواهد داشت تا ضمن پرداختن به تعاريف مورد استفاده، به بررسی مسئله ملی و تنوع ايرانی بپردازد.

0

سمینار ملی – قومی (برگه ورودی سمینار)

برگه ورودی سمینار     برگه ورود به                                                                          شماره 1001   سمینار مسایل ملی – قومی در ایران پاریس:  شنبه 11 نوامبر 2006  –  20 آبان 1385 از ساعت 9 تا 19 نشانی سمینار: fiap  ...

0

سمینار مسائل ملی – قومی (احسان دهکردی)

«فدراتیو زبانی» پیشنهادی برای بحث !  احسان دهکردی مقدمه « صلح عبارت است از محو خشونت، دست یازیدن به‌فعالیت‌های صلح آمیز غیرمسلحانه و سازماندهی مسالمت‌آمیز اعمال بشری.»   امانوئل کانت هدف از این مقاله از...

image_pdfimage_print