تریبون آزاد گردهمایی چهارم

0

توانایی ها و ناتوانی ها

به مناسبت چهارمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران چهارشنبه ۱۰ آذر ۱٣٨۹ – ۱ دسامبر ۲۰۱۰ شیدان وثیقدسامبر 2010 – آذر 1389 cvassigh@wanadoo.fr گردهمآیی چهارم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و...

0

پیش نویس (آلترناتیو)

پیش نویس (آلترناتیو) قطعنامه در باره بحران هسته ای ایران محسن مقصودیاکتبر ۲۰۱۰1- شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه خود را در رابطه با بحران هسته ای ایران...

0

ملاحظاتی در باره “طرح پیشنهادی برای قطعنامه در باره بحران هسته ای”

کامران صادقی اکتبر 2010 ملاحظاتی در باره “طرح پیشنهادی برای قطعنامه در باره بحران هسته ای” 1- “خطر جنگ جدی است” این یک ارزیابی است که الزاما نباید در نزد همه همراهان ج د...

0

پیش نویس قطعنامه

محسن مقصودی سپتامبر 2010 پیش نویس قطعنامه اپوزیسیون خارج از کشور و وظایف ما اپوزیسیون خارج در یک نگاه: صدها تظاهرات در شهرهای مختلف جهان توسط هزاران تن از مهاجران ایرانی و بویژه شرکت...

image_pdfimage_print