Category: دیدگاه‌ها

0

بر روی پارچه ای آبی با  دوازده ستاره طلائی – رژیس دبره – ترجمه بهروز عارفی

دوبازیگر نخستین نمایشنامه، سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها پس از پایان جنگ، برای پیش گیری از هر نوع بازگشت شعله، طرح والائی را ارائه دادند که به موجب آن، منافع مشترک بر منافع شخصی ترجیح داده می شد. پس از آن، سوسیالیست های محلی بیمه و حمایت اجتماعی را از بین بردند، ساختار دولت را شکستند، خدمات دولتی را از بین بردند و قانون سود را برترین قانون تلقی کردند.

0

علل و عوامل ترور در ایران: امین بیات

داستان جمهوری اسلامی ایران و ادامه و بقاء رژیمش بسته به ترور،جنگ، زندان ، شکنجه و اعدام، دارد، رژیم ایران حداقل درافکار عمومی پرونده ترور قتلهای زنجیره ای درداخل و خارج از کشور، که...

0

خامنه ای و کاندیداهایش

رسول آذرنوش: مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری که برای گرم کردن انتخابات فرمایشی و کشاندن مردم به پای صندوق های رای به نمایش در امده است بار دیگر به مردم نشان میدهند که...