دیدگاه‌ها

0

چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟ شیدان وثیق

چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟ در پرتو پرسش‌های اجتماعیون عامیون ایران در سال 1908‌   در دنیای غیر اروپایی، کاربست مارکسیسم، که در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم میلادی در اروپای سرمایه‌داری بنیان می‌شود، چون...

0

در باره رفراندوم در اقلیم کردستان : مصاحبه با فرهنگ قاسمی

مصاحبه سعید جعفری، خبرنگار تارنمای رنگین کمان با فرهنگ قاسمی در باره رفراندوم در اقلیم کردستان 7 آبان 1396   جدایی پایدار نیازمند روند دموکراتیک و خشونت پرهیز است   آقای قاسمی، برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق...

0

پنهان میان برگ برگ سبزی‌ها و شکفتن در تاریکی‌ها

سخنرانی نسیم خاکسار در مراسم یادبود جان‌باختگان در خاوران های سراسر ایران از سوی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران (واحد بلژیک) :
تجربه‌ای عام که بتواند پاسخگوی پرسشهای وجودی ما در امر مبارزه با نظام جنایت پیشه‌ای باشد که رفتار زندانبان‌هایش با زندانی‌ها نشان دهنده ماهیت آن است. نظامی که بر بنیاد قوانین الهی استوار است و به فرمان الله اِعمال قدرت می‌کند.

0

سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال –  فرامرز دادور 

اما در کل میتوان گفت که نیل به جامعهِ مبتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش های خود رهایی و خود گردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیر متمرکز، شبکه‌ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام پذیر است. سؤال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعیات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم مورد نظر ما چیست که البته راهکار های مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.  

0

سوسیالیسم و دموکراسی دو بغرنج زمانهِ ما – شیدان وثیق

بدین‌سان، امروزه مساله بر سر این است که چگونه می‌توان، در دنیای کنونی، دو گونه مبارزه را با هم – و تأکید می‌کنیم باهم و نه یکی پس از دیگری و یا جدا از هم – به پیش راند؟ آن دو را، به‌رغم تعارض‌های‌شان، متصل و متحد کرد؟ از یکسو، مبارزه برای دموکراسی رادیکال چون مشارکت مستقیم و بدون نمایندگی، بدون واسطهِ مردم در امور خود که همانا خود‌گردانی و خودمختاری است و از سوی دیگر، مبارزه انقلابی برای سوسیالیسم/کمونیسم رهایی‌خواهانه که همانا مبارزه برای الغاء مناسبات سرمایه‌داری است.

0

کودتای ۲۸ مرداد، شرائط، عوامل و نتايج آن – فرهنگ قاسمی

کودتای ۲۸ مرداد یکی از وقایع مهم صد ساله اخیر ایران است. زیرا این کودتا بسیاری از داده های فرهنگى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، که در روند تحولات دشوار اما مثبتی وبه ویژه در راستاى رعایت آزادی‌های فردی واجتماعی قرار گرفته بودند را بیدرنگ متوقف کرد.