Category: سیاست

0

مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران

اکثریتِ توده هایِ مردم، که دربر گیرندهِ بخشهای مزد یگیر، حقوق بر، توده های خرده پا و جمعیت عظیم بیکارِ زن و مرد هستند، بالقوه، امواج وسیعِ انقلابی را تشکیل میدهند. شرکتِ فعال در مبارزاتِ روزمرهِ آنها برایِ احقاق مطالباتِ دمکراتیک و کمک به روشنگری و ارتقاء در شناختِ مردم از ماهیتِ غیرِ دمکراتیک و استثماریِ سرمایه داری و تلاش برای ارائهِ بدیل هایِ ممکنِ غیر سرمایه دارانه، یکی از وظایفِ اصلی در مقابل مدافعان دمکراسی واقعی و سوسیالیسم میباشد.

0

ملی کردن نفت ایران یک اقدام استراتژیک براى استقرار دموکراسى بود

در روند ملی شدن صنعت نفت ایران سه عامل نقش اساسى داشتند: اول، نمایندگان مردم که توانستند به عنوان فراکسیون ملی در مجلس شانزدهم طرح ملی شدن صنعت نفت را به پیش ببرند. دوم، سندیکاهای کارگری، به ویژه سندیکای صنعت نفت خوزستان، از این کار پشتیبانی کردند و برای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور وارد کارزار گردیدند. سوم، روشنفکران و روزنامه نگاران مبارز وغير وابسته که به طور مرتب اخبار دقیق ودرست را از مجلس به مردم انتقال می دادند…

0

تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران بحران سیستم‌ها و آلترناتیو‌ها

متن زیر گفتاری است که در میز گرد سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت هفتمین گردهمآیی سراسری این جریان در روزهای ۲۵ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ – ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۵ ایراد شد.

0

قیام ۲۲ بهمن ۵۷

نزدیک به چهل سال از قیام توده ای و با عظمت۲۲ بهمن ۵۷ مردم ایران علیه سلطنت پهلوی می گذرد. مردم به تنگ آمده از عملکرد خائنانه خاندان پهلوی، اطرافیان دربار و نظامیان جیره خوار و دارو دسته وابسته به آمریکا، طومار ننگین خانواده سلطنت و بساط جباریت را به امید بر پائی آزادی،

0

محاکمه رفسنجانی یک وظیفه ملی است

فرهنگ قاسمی این روزها در ارتباط با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته هایی انتشار یافته اند که اگر موضع گیرى های دولتی و اطلاعیه های مقامات رسمی جمهوری اسلامی و یاران و همکاران او...