محیط زیست

0

سرمایه‌داری و محیط زیست

میک بروکس Mick Brooksترجمه: علی صادقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی...

0

مانیفست حزب سبز بلژیک

برگردان انور میرستاری، عضو حزب اکولو ما باید قدرت اقتصادی و مالی بازار و سرمایه را به نفع قدرت دموکراتیک شهروندان برای یک توزیع عادلانه و پایدار دارایی ها و یک انتخاب مستقل در...

0

کتاب بلژیک و بمب

لوک باربه، عضو حزب سبز اروپا برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا بخش ۱۰ و ۱۱ (پایان) به زبان دیگر، یک شرکت ایرانی که کسی اعتمادی به آن ندارد و غلط انداز...

0

استراتژی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو

جلال ایجادی در اردوگاه غرب، تفاهم آسان نیست؛ در حالیکه طرف مذاکره کننده آمریکائی و انگلیسی با خوشبینی به مذاکرات نگاه کرده، وزیر امورخارجه فرانسه، لوران فابیوس، در مرحله نهائی مذاکرات از عدم تضمین...

0

کتاب بلژیک و بمب

لوک باربه، عضو حزب سبز اروپابر گردان از انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا بخش ۶ و ۷ از دید نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی، تنها دو سناریو ممکن است: یا ایران هسته ای...

0

شالوده ای برای یک زندگی زیستگاهی

حزب سبزهای فرانسهبرگردان از انور میرستاری زیستگرایان مرتدان بریده از فرقه های مسلط افتصادگرایی، علم گرایی و مصرف گرایی مفرط هستند. با تعصبات تولیدگرایی به ارث مانده از انقلاب صنعتی و سال‌های شکوفایی اقتصادی...

0

ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پیآمد‌ها

جلال ایجادی سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود،...